30 juli, 2019

Duidelijke taal

Er bestaan meer websites met informatie over Wlz, maar de teksten daarvan zijn meestal te moeilijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en laaggeletterden. Bovendien is de gezochte informatie vaak versnipperd. Op www.meeroverwlz.nl staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal. Bij de opzet van de website is rekening gehouden met mensen met een motorieke, visuele, auditieve en/of lichte verstandelijke beperking.

Nieuwe informatie
Onlangs is er informatie aan toegevoegd over de eigen bijdrage voor langdurige zorg en welke factoren daarop invloed hebben. Ook staat er nu uitleg op over extra zorg die iemand kan krijgen, bovenop het zorgprofiel. Het gaat om gevallen waarbij het zorgprofiel niet toereikend is, bijvoorbeeld als iemand palliatief terminale zorg nodig heeft of gespecialiseerde epilepsiezorg.

Boekjes

Voor mensen die informatie liever van papier lezen, heeft MEE boekjes ontwikkeld met dezelfde informatie als op de website. Deze zijn bij iedere MEE-organisatie verkrijgbaar. Ook kan iedereen met een Wlz-indicatie gratis bij MEE terecht voor meer informatie en ondersteuning.

Cliëntondersteuning van MEE

De Wlz-cliëntondersteuner van MEE helpt mensen met een beperking en chronisch zieken bij het maken van keuzes en het oplossen van vraagstukken bij de zorgvraag. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat deze zelf weloverwogen keuzes kan maken. Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. Iedereen met een Wlz-indicatie mag gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen.


 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.