13 juli, 2020

Team Groepsvoorlichting MEE Rotterdam test landelijke corona-app

Vrijdag 3 juli stond voor team Groepsvoorlichting van MEE Rotterdam en drie van onze ervaringsdeskundigen in het teken van het testen van de landelijke corona-app. Drie vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking hebben om de beurt de app mogen testen, onder begeleiding van één van de ontwikkelaars van de app. Dit was voor beide partijen leuk en leerzaam!

We hebben een mooie bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de app. Onze tips en aanwijzingen worden meegenomen in het optimaliseren van de app op het gebied van woordkeus en zinsbouw en het werken met pictogrammen in plaats van lange stukken tekst. Zo wordt de app beter toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De verwachting is dat de app over vier weken klaar is. Dan doen wij en onze ervaringsdeskundigen weer mee aan de eindtest, waarna de laatste veranderingen worden doorgevoerd en de app in gebruik zal worden genomen.

Fijn om naast onze voorlichtingen en trainingen ook op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het toegankelijker maken van de maatschappij voor mensen met een (licht verstandelijke) beperking. Daar zijn wij trots op!

undefined

 

Team Groepsvoorlichting

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.