5 maart, 2019

Voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, staat de toegankelijkheid van de zorg en maatschappelijke voorzieningen in Wmo en Wlz onder druk. Zij kunnen hulp goed gebruiken bij het vinden van hun weg. Dan moeten zij echter wel weten dat deze hulp beschikbaar is. In Rotterdam is onafhankelijke cliëntondersteuning nu voor dit doel beschikbaar.

Met deze vorm van ondersteuning krijgen mensen met een beperking zelf (meer) regie over hun leven. Deze ondersteuning draagt ook bij aan een efficiënter en meer kosteneffectief gebruik van maatschappelijke voorzieningen. Zo blijkt uit onderzoek en wordt ook door beleidsmakers steeds vaker erkend. Een probleem is nog dat veel mensen niet weten dat zij een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarom gaan MEE NL en Zorgbelang de komende tijd campagne voeren voor meer bekendheid.

In Rotterdam kan iedere inwoner sinds kort terecht bij het team van Rotterdamondersteunt.nl In dit team werken Adviespunt Zorgbelang, Basisberaad en MEE Rotterdam Rijnmond samen. 

Lees meer over dit team. 

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.