17 december, 2018

Het lectoraat Armoede Interventies heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder te herkennen en passende begeleiding te kunnen bieden. Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor dit onderzoek zijn verschillende groepssessies gehouden met professionals en LVB-deskundigen. Het blijkt dat het voor veel professionals lastig is om mensen met een LVB in een vroeg stadium te herkennen en het ontbreekt vaak aan de noodzakelijke kennis om op een passende manier in de begeleiding rekening te houden met de beperking.

Om professionals bij bovenstaande punten te ondersteunen zijn handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld voor vijf beroepsgroepen: schuldhulpverleners, uitvoerders van de participatiewet, bewindvoerders, incassomedewerkers en deurwaarders.

De producten voor de diverse beroepsgroepen kunt u op de website downloaden:  http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-van-schulden-bij-mensen-met-een-lvb.html?origin=rRafepJKTgSL2zAB/TVQLg

 

Sociale kaart Nederland wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met Sociale Kaart Nederland. De Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->