10 juli, 2017

Het eerste studiejaar van de  Job Academie is feestelijk afgesloten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis locatie Franciscus Vlietland. De Job Academie is een intensief trainingsjaar voor jongeren vanuit VSO. Het komt voort uit een samenwerking van de besturen MEE Rotterdam (Schoolmaatschappelijk werk), Potenco (Re-integratiebedrijf), Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam o.a. VSO scholen) en Franciscus Gasthuis en Vlietland.

Franciscus Gasthuis & Vlietland is deze pilot aangegaan om mede invulling te geven aan de Participatiewet. Leerlingen zijn een jaar lang getraind op werknemers- en vakinhoudelijke vaardigheden in dit ziekenhuis. Deze studenten zijn gedurende dit jaar begeleid door een docent en Jobcoach binnen het ziekenhuis die bekostigd zijn vanuit de scholen waar de jongeren vandaan komen.

Gedurende het jaar hebben de jongeren drie stages gelopen. Deze stages zijn gestart met een intensieve periode van 2 weken waarin zij zich hebben voorbereid op hun nieuwe stage (transitieweken). Vervolgens zijn zij op de afdeling ingewerkt door de Jobcoach waarna zij zijn gestart op de afdeling. Een stagedag ziet er als volgt uit: starten in het lokaal (in de oude broodkeuken) met een uur les rondom thema’s als: veilig werken, sociale vaardigheden, omgaan met geld, solliciteren, welzijn en gezondheid, opkomen voor jezelf, technologie, werknemersvaardigheden en samenwerken. Vervolgens gaan zij naar hun stageplek waar de praktische vaardigheden worden getraind alsook het leren zijn van een collega. Het laatste half uur van de dag is gebruikt voor reflectie in het klaslokaal.

Met dank aan de buddy's
Het is een succes geworden. Met dank aan de ondersteuning en support van de buddy ‘s en leidinggevenden van de afdelingen Chirurgie, Interne geneeskunde, Kraamzorg, Voeding, Cardiologie, Orthopedie, Transport, Schoonmaak, CSA, Radiologie, ICT, Technische Dienst, Dagverpleging, Dialyse en Albron.

Met trots hier het resultaat dat er mag zijn, alle leerlingen hebben een nieuw perspectief gekregen. Daarnaast zijn de studenten van jongeren jong volwassenen geworden en hebben zij naast bovenstaande ook geleerd om:

  • Een leuke collega te zijn;

  • Je verantwoording nemen, daar waar je kan;

  • Hun horizon is verbreed wat hen een beter zicht heeft gegeven in hun mogelijkheden;

  • Op tijd komen;

  • Ze kunnen nu allemaal zelfstandig reizen (4 jongeren geleerd via MEE op Weg);

  • 4 jongeren zijn een sport gaan beoefenen;

  • 3 jongeren gaan onderzoeken of zij zelfstandig kunnen gaan wonen;

  • 2 jongeren hebben extra Nederlandse taalles genomen

Dit traject heeft fundamenteel bijgedragen aan hun eigenwaarde en het besef van hun waardevolle rol die zij kunnen spelen in de maatschappij.

Meer info via Paul Meeuwsen (p.meeuwsen@hetpassercollege.nl).

Sociale kaart wijst u de weg

MEE ondersteunt, in samenwerking met Isatis Care, burgers en professionals met de Sociale Kaart. De Sociale Kaart bestaat uit meer dan 60.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen. Meer informatie->